El teatro de títeres siempre han gustado a niños y mayores. En el teatro de títeres, titiriteros y público juegan imaginando la personificación de los objetos. Los títeres tradicionales se representan en la boca de escenarios bajo la cual trabajan los titiriteros. Los titiriteros de hilo se sitúan sobre un puente para tener las manos más arriba de la boca del escenario. -- El teatre de titelles sempre han agradat a nens i grans, aconseguint gran atenció de tot el públic sobre el que està passant a l'escenari. Al teatre de titelles, titellaires i públic juguen a fer veure que els objectes es personifiquen. Els titelles tradicionals es representen al castellet, una estructura que conté la boca d’escenaris sota la qual treballen els titellaires. Els titellaires de fil se situen sobre un pont per tenir les mans més amunt de la boca de l’escenari.